-


ประกอบกิจการ : รับบริการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยสังกะสี โดยวิธีจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing) ให้กับหน่วยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ , และ เอกชนทั่วไป ทั้งภายในและต่างประเทศ

สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 

เลขที่  36 ม.4 ถ.ยุทธศาสตร์ สาย 331 ต.ปลวกแดง  อ.ปลวกแดง จ. ระยอง 21140 

โทรศัพท์. (038) 954-528-29 แฟ็กซ์. (038) 954-532  

บนเนื้อที่ :   13 ไร่ 5 ตารางวา  

กำลังเครื่องจักร รวม 1,594 แรงม้า  มี 1  เตาชุบ  เครน 5 ตัวรถ Forklift 4 คัน  อัตรากำลังพล 110 คน 


...