ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ 

65/179 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนต เซ็นเตอร์ ชั้น,21 

ถนนพระราม 9 , เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร : 02-246-9966,9977,9988  แฟ็กซ์ : 02-246-9944


บริษัท ระยอง กัลวาไนซิ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขที่  36 ม.4 ถ.ยุทธศาสตร์ สาย 331 ต.ปลวกแดง  

อ.ปลวกแดง จ. ระยอง 21140

โทรศัพท์. (038) 954-528-29 

แฟ็กซ์. (038) 954-532