ผลงานอ้างอิง


 • ชื่อลูกค้า
  ชื่อโครงการ

  จำนวนเงิน(บาท)

  ส่งมอบ

 • MITR STEEL COMPANY LIMITED
  General

  128.41

   2017

 • SIAMTRAFFIC COMPANY LIMITED
  Highways Department of Thailand.

  186.38

  2017

 • TASA INDUSTRIAL CO.,LTD.
  Highways Department of Thailand.

  138.52

  2017

 • THAI HERRICK CO.,LTD
  America

  112.02

  2017

 • THAI-SCANDIC STEEL CO., LTD.
  STRUCTURE

  203.00

  2017

 • B POWER FACTORY AND CONSTRUCTION CO.,LTD.
  HIGHWAY OF DEPARTMENT

  138.99

  2017

 • LEENA P.L. ENGINEERING COMPANY LIMITED
  Cable Tray

  106.19

  2017

 • PRESS QUALITY CO., LTD.
  PEA

  149.05

  2017

 • NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
  STRUCTURE

  100

  2017

 • S.K. STEEL AND CONCRETE WORK CO.,LTD.
  STRUCTURE

  150

  2017

 • ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
  IRPC

  150

  2017

 • THAI U-WON CONSTRUCTION COMPANY LIMITED.
  STRUCTURE

  100

  2017

 •  VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD.
  STRUCTURE

  100

  2017

 • Best Tech & Engineering Limited 
  Pipe spool

  100

  2017

 • TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
  IRPC

  200

  2017

 • ITALTHAI ENGINEERING CO., LTD.
  IRPC

  100

  2017

 • Star Petroleum Refining Public Company Limited
  SPRC

  100

  2017

 • CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
  STRUCTURE

  161.14

  2018

 • B POWER FACTORY AND CONSTRUCTION CO.,LTD.
  HIGHWAY OF DEPARTMENT

  160.02

  2018

 • CAZ ( THAILAND ) CO.,LTD.
  STRUCTURE ,General

  102.49

  2018

 • LEENA P.L. ENGINEERING COMPANY LIMITED
  Cabte Tray

  120

  2018

 • PRESS QUALITY CO., LTD.
  PEA

  121

  2018

 • ALINCO (THAILAND) COMPANY LIMITED.
  Scaffolding

  200

  2018

 • RAIWIN MAINTENANCE & SERVICE CO.,LTD. 
  EGAT. MAEMOH

  100

  2018

 •  VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD.
  STRUCTURE ,HANDRAIL

  100

  2018

 • Siam Steel International Public Company Limited.
  SHEET PILE

  100

  2018

 • TTCL Public Company Limited (TTCL
  IRPC

  80

  2018

 • B POWER FACTORY AND CONSTRUCTION CO.,LTD.
  Motorway

  104

  2019

 • SMC CORPORATION LTD.
  Cable Tray

  120.01

  2019

 • CAZ ( THAILAND ) CO.,LTD.
  THAI OIL

  102.49

  2019

 • THAI MACHANICAL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
  STRUCTURE

  108

  2019

 • LEENA P.L. ENGINEERING COMPANY LIMITED
  Cabte Tray

  104

  2019

 • RORNPAVEE SUPPLY & CONSTRUCTION CO., LTD.
  STRUCTURE

  100

  2019

 • S.S.M. SUPPLY COMPANY LIMITED
  STRUCTURE

  100

  2019

 • TAWEESAMUTH COMPANY LIMITED
  STRUCTURE

  100

  2019

 • Sino-Thai engineering & construction public Co.,Ltd.
  STRUCTURE

  120

  2019

 • TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
  D310

  210.56

  2020

 • B POWER FACTORY AND CONSTRUCTION CO.,LTD.
  HIGHWAY OF DEPARTMENT

  238.73

  2020

 • THAI HERRICK CO.,LTD
  Australia

  115.67

  2020

 • THAI HERRICK CO.,LTD
  America

  112.02

  2020

 • TESGO ENGINEER CO., LTD.
  Spiral

  100.20

  2020

 • SMC CORPORATION LTD.
  Cable Tray

  101

  2020

 • THAI HERRICK CO.,LTD
  Rail

  110.02

  2020

 • STARPLUS FIELD SERVICE LIMITED
  STRUCTURE

  100

  2020

 • Kamol Industry Co., Ltd
  STRUCTURE

  100

  2020

 • P A C CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
  Sprc

  103.02

  2021

 • TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
  Thai oil

  200

  2021

 • AIYARA SYNERGY COMPANY LIMITED
  Fifth Transmission Pipeline

  200

  2021

 • THAI MACHANICAL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
  Purac

  100

  2021

 • B POWER FACTORY AND CONSTRUCTION CO.,LTD.
  Rail

  102

  2021

 • PRESS QUALITY CO., LTD.
  PEA

  120

  2021

 • UTEC
  Grating&Structer

  200

  2021

 • THAICHAROEN STEEL TECH COMPANY LIMITED.
  General

  100

  2021

 • CMG Engineering & Construction Co.,Ltd.
  TTCL

  100

  2021

 • THAVEE TANALARP STEEL CO., LTD.
  General

  100

  2021

 • STARPLUS FIELD SERVICE LIMITED
  STRUCTURE

  150

  2021