บริษัท ระยอง กัลวาไนซิ่ง จำกัด

รับบริการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยสังกะสี โดยวิธีจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing) ให้กับหน่วยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ , และ เอกชนทั่วไป ทั้งภายในและต่างประเทศ